Osnovni model

Naš osnovni model je kombinacija belog grejnog tela od aluminijuma i belog aluminijumskog rama.